Europe Couples Workshop
October 3, 2020 - October 4, 2020

Vi har deltatt på helgekurs med Joyce og Barry aarlig siden 2007. Hvert kurs har brakt oss

dypere i oss selv og i parforholdet, og inspirerer oss til å leve fra hjertet hver dag.

Vi ser fram til neste kurs i 2017!

Hjertehilsen fra Odd og Tove

(We have attended a weekend course with Joyce and Barry annually since 2007. Each course has brought us
deeper in ourselves and in the relationship, and inspires us to live from the heart every day.
We look forward to the next course in 2017!
Heart Greetings from Odd and Tove)

 

Vi har hatt den store ære å arbeide sammen med Joyce og Barry Vissell i mer enn 10
år. Dette har vært utrolig viktig både for hver av oss og for forholdet mellom
oss. Joyce og Barry leder sine kurs på en helt enestående måte. De er åpne,
lydhøre og kjærlige og har en sjelden evne til å skape et trygt rom der det er
lett å gripe sjansen for ny vekst og utvikling. Dersom du skulle ha anledning til å komme på et kurs med Joyce og Barry,
oppfordrer vi deg på det sterkeste til å gripe sjansen. Vi kan garantere at du
aldri vil angre på det!En helg hver oktober arrangerer vi parkurs med Joyce og Barry i Elverum. Vi har
fremdeles noen få ledige plasser for kurset i 2017. Dersom du skulle være
interessert, ta kontakt så kan vi snakke mer om det. Renate and Hermod Nordby Hansen

(We have been honored to work with Joyce and Barry Vissell for more than 10
years. That has been very important for each one of us and for our
relationship. Joyce and Barry lead their workshops in an extraordinary
way. They are open, attentive and loving and create a safe space where it is
easy to take the chance for new growth and development.
If you should ever get an occasion to come to a workshop with Joyce and Barry,
we strongly encourage you to take the chance. We can guarantee that you
will never regret it! One weekend every October are we arranging a workshop for couples with Joyce and
Barry in Elverum. We still have a few spaces for 2017. If you should be
interested, take contact so we can talk more about it.)

 

What you will learn:

Tools for deeper appreciation

Communication building

(including healthy communication of feelings)

Our partner as a mirror

(working with positive as well as negative projections)

Understanding and respecting each other’s differences

The power of vulnerabilitiy

Conflict resolution

Healing past hurts

Sexual wellness

Refilling the cup of love

Developing a true inner connection

Workshop Location: Elverum (about 1 hour and 40 minutes north of Oslo, Norway)

Workshop Times: Sat and Sun, 10am to 6pm

For more information: Contact Tove Sikkeland or Odd Nilsen (tovesikkeland@lyse.net)  

Share our event